Antoni Bartoszek

Antoni Bartoszek - ksiądz doktor teologii moralnej; adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej

i Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; kapelan

Domu Pomocy Społecznej w Halembie. [grudzień 2009]