Magdalena Bełza

Magdalena Bełza, doktor nauk humanistycznych w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pedagog specjalny, surdopedagog, pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Zainteresowania badawcze to: komparatystyka specjalna, arteterapia, funkcjonowanie osób z dysfunkcją słuchu, wsparcie studentów niepełnosprawnych, oczekiwania społeczne wobec osób (studentów) niepełnosprawnych.

Wybrane publikacje: Z. Gajdzica, M. Bełza (red.), Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością (Sosnowiec 2011); M. Bełza, D. Prysak, Wsparcie specjalistyczne w szkole specjalnej. W: P. Franiok, R. Kovářová (red.), Prilezitosti v edukacji osob Se specialnimi potrebami (Ostrawa 2009); M. Bełza, Szkolnictwo specjalne w Polsce – różne formy organizacji. W: I. Fajfer – Kruczek, S. Wrona (red.), Wsparcie instytucjonalne w Polsce i Republice Czeskiej (Cieszyn 2011); Bełza M., Support of the Office for the Disabled – difficult challenges for the helper (the case of the University of Silesia). W: J. Rottermund, I. Fajfer-Kruczek (red.), Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce, (Kraków 2013). [04.08.2014]