Artur Biłgorajski

Artur Biłgorajski, doktor nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka granic wolności wypowiedzi, wybrane aspekty prawa antydyskryminacyjnego, materii bezpośredniego stosowania Konstytucji RP oraz tematyka prawa wyborczego. Jako radca prawny i mediator konfrontuje teorię z praktyką, występując m.in. w sprawach karnych o zniesławienie i zniewagę oraz w sprawach cywilnych o naruszenie dóbr osobistych. [20.09.2018]