Joanna Cesarz-Łężak

Joanna Cesarz-Łężak – absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1988 - 1993. Ukończyła studia podyplomowe „Ekonomiczno - prawne w zakresie integracji europejskiej” w Akademii Polonijnej w Częstochowie w 2003 r. Nauczycielka geografii w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, a od 2003 r. zatrudniona w Kuratorium Oświaty w Katowicach na stanowisku starszego wizytatora. W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim przy Wydziale Nauk Społecznych w zakresie nauki o polityce. [2010]