Ewa Chojecka

Ewa Chojecka, profesor zwyczajny doktor habilitowany, historyk sztuki. W latach 1978–2003 kierownik Zakładu Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przewodnicząca Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum w Bielsku-Białej; współzałożycielka Związku Górnośląskiego (1989).

Zainteresowania badawcze: malarstwo i grafika XV i XVI wieku, architektura i urbanistyka XIX i XX wieku.

Wybrane publikacje: [red. nauk. i współautorka] Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku (wyd. 1: Katowice 2004, wyd. 2: Katowice 2009). [2010] [R]