Jerzy Cuda

Jerzy Cuda, ksiądz profesor Uniwersytetu Śląskiego doktor habilitowany; kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek: Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Rady Naukowej Roczników Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; cenzor książek. [grudzień 2009]