Justyna Jajszczok

Justyna Jajszczok, absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską zatytułowaną Pasożyt i pasożytnictwo w wiktoriańskiej nauce i literaturze.

 

Zainteresowania badawcze: wiktoriańska literatura i kultura, dziewiętnastowieczne nauki przyrodnicze, historia parazytologii i Sherlock Holmes.

 

Wybrane publikacje: współredaktorka tomów Kryptohistorie (Katowice, 2014) oraz Cryptohistories (Newcastle Upon Tyne, 2015). Jej ostatnie publikacje skupiają się na śledzeniu medycznych motywów w opowieściach o Sherlocku Holmesie: Fifty Shades of Red: Blood in Arthur Conan Doyle’s “A Study in Scarlet” (Warszawa, 2014), The Sign of Fall. Sherlock Holmes and Epidemiological Threats (Timişoara, 2015). [05.08.2016]