Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Katarzyna Sujkowska-Sobisz – językoznawczyni, doktorka nauk humanistycznych, profesorka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Jej zainteresowania związane są przede wszystkim z zagadnieniami dotyczącymi komunikacyjno-genologicznego statusu różnych tekstów perswazyjnych (obok tekstów public relations, są to także komunikaty reklamowe, negocjacje, kłótnie, spory). Zajmują ją także wybrane aspekty teorii tekstu, analizy dyskursu, kognitywizmu. Obecnie prowadzi badania z zakresu lingwistyki cyfrowej, a także współtworzy duże bazy danych (korpusy) i wykorzystuje je do badań o charakterze dyskursologicznym. Koordynuje kilkanaście projektów realizowanych m.in. w ramach Programu POWER (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Funduszy Norweskich, Programu Erasmus plus oraz innych. [08.09.2023]