Teresa Banaś-Korniak

Teresa Banaś-Korniak, dr hab., prof. na Wydziale Humanistycznym (kierunek: filologia polska) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura polska wieków dawnych: średniowiecza, renesansu i baroku, oraz jej ślady we współczesnej kulturze. Autorka czterech książek i ponad osiemdziesięciu artykułów naukowych, szkiców, recenzji – drukowanych w książkach zbiorowych i czasopismach literackich. Publikowała m.in. na łamach: „Ruchu Literackiego”, „Pamiętnika Literackiego”, „Odrodzenia i Reformacji w Polsce”, „Napisu”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Literatury i Kultury Popularnej”; współredagowała kilka monografii wieloautorskich. Prace opublikowała pod nazwiskami: Teresa Banasiowa, Teresa Banaś, Teresa Banaś-Korniak. Wybrane monografie autorskie: Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580–1630 (Katowice 1997); Pomiędzy tragicznością i groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku (Katowice 2007); Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie (Katowice 2016). [17.01.2022]