Karol Makles

Karol Makles, doktor nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii, adiunkt w Zakładzie Historii Ksiązki i Bibliotek, na Wydziale Filologicznym, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się wokół księgoznawstwa, historii prasy i książki. [16.09.13]