Robert Rduch

Robert Rduch, doktor habilitowany, germanista, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Głównymi obszarami jego zainteresowań są literatura i kultura niemiecka na Śląsku w XIX i XX w., niemieckojęzyczna literatura Szwajcarii, ekspresjonizm oraz niemiecko-polskie kontakty literackie.

[2017]