Malwina Rolka

Malwina Rolka, doktor nauk humanistycznych, zatrudniona na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Zajmuje się filozofią współczesną, zwłaszcza konotacjami i recepcją myśli Fryderyka Nietzschego, a także zagadnieniami z zakresu filozofii kultury ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu.

Autorka kilkunastu artykułów, publikowanych w ramach serii Nietzsche Seminarium, czasopismach oraz pracach zbiorowych. [05.06.2014]