Roman Sabo

Roman Sabo – doktor. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiował slawistykę na University of British Columbia i University of Toronto. Doktorat poświęcony słowiańskiej literaturze autotematycznej (Slavic Metafiction: Witold Gombrowicz’s „Ferdydurke”, Mikhail Bulgakov’s „Master and Margarita”, and Vaclav Rezac’s „Rozhrani”). Od roku 1989 mieszka w Vancouver. Poeta i eseista, drukował m.in. w „Twórczości”, „Akcencie”, „Frazie”. [2011]