Katarzyna Sobolewska

Katarzyna Sobolewska – doktorantka w Zakładzie Teatru i Dramatu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego; socjolog i kulturoznawca. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień z zakresu socjologii teatru, a także problematyki przemian w teatrze i dramacie XX i XXI wieku widzianych przez pryzmat szeroko definiowanej kategorii „polityczności”. [2011]