Anastazja Sorkowicz

Anastazja Sorkowicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (KUL – 2010), adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki specjalnej i Studium Teologii Rodziny (doradca rodzinny).

Autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych.

Zainteresowania naukowe: rodzina, wychowanie w rodzinie, wsparcie rodziny, pedagogika chrześcijańska, nauczanie Jana Pawła II. [02.07.2014]