Łukasz Neubauer

Łukasz Neubauer, doktor nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej.

 

Zainteresowania naukowe: kultura wczesnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem germańskiego obszaru językowego, oraz średniowiecznych korzeni literatury współczesnej.

 

Wybrane publikacje: autor szeregu artykułów o charakterze zarówno naukowym, jak i popularnonaukowym, przede wszystkim na temat literatury staroangielskiej (ideał heroiczny, motyw „beasts of battle”), onomastyki islandzkiej oraz średniowiecznych inspiracji w dziełach J.R.R. Tolkiena i George’a R.R. Martina. [25.11.2014]