Agnieszka Bielska-Brodziak

Agnieszka Bielska-Brodziak, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Odbyła aplikację prokuratorską, sędziowską oraz radcowską. Ekspert prawny Sejmu RP. Autorka kilkunastu publikacji podejmujących problematykę interpretacji prawa. Wykładowca studiów podyplomowych prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jedna z inicjatorów Śląskiej Konferencji Prawno-Medycznej. Jest opiekunem pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt oraz pierwszej w kraju Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej. [05.02.2015]