Jan Grzegorz Małecki

Jan Grzegorz Małecki, profesor doktor habilitowany nauk chemicznych, pracownik Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego specjalność to chemia nieorganiczna i chemia koordynacyjna. Dorobek naukowy autora obejmuje ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny chemii zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej. [8.02.2023]