Jan Grzegorz Małecki

Jan Grzegorz Małecki, doktor habilitowany nauk chemicznych, adiunkt w Zakładzie Krystalografii Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego; specjalność chemia nieorganiczna i chemia koordynacyjna; dorobek naukowy autora obejmuje 130 publikacji naukowych z dziedziny chemii zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej. [25.05.2015]