Bożena Nowak

Bożena Nowak, doktor nauk biologicznych w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Laureat nagrody z okazji Dnia Ziemi w kategorii prace naukowo-badawcze przyznawaną przez WFOŚ w Katowicach oraz nagrody JM Rektora, z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Zainteresowania badawcze: interdyscyplinarne badania z pogranicza biochemii, mikrobiologii, chemii, fizyki i materiałoznawstwa związane z procesami degradacji tworzyw.

 

Wybrane publikacje: Sikorska W., Musioł M., Nowak B., Pająk J., Łabużek S., Kowalczuk M., Adamus G. 2015. Degradability of polylactide and its blend with poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate] in industrial composting and compost extract. “International Biodeterioration & Biodegradation”: 101: 32-41;

Nowak B., Pająk J., Karcz J. 2012. Biodegradation of pre-aged modified polyethylene films (Rozdział 32, str. 643-670) w Kazmiruk V. (Red.) The Scanning Electron Microscope, InTech Rijeka (Chorwacja, 2012);

Nowak B., Pająk J., Drozd-Bratkowicz M., Rymarz G. 2011. Microorganisms participating in the biodegradation of modified polyethylene films in different soils under laboratory conditions. “International Biodeterioration & Biodegradation” 65: 757-767. [25.06.2015]