Małgorzata Ratajczak

Małgorzata Ratajczak, doktor habilitowany sztuki muzycznej. W 1989 roku ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Będąc na V roku studiów została solistką Państwowej Opery w Bydgoszczy (dzisiejsza Opera Nova), którą to pozostaje do dnia dzisiejszego. W 1984 roku została laureatką I nagrody w Konkursie im. St. Moniuszki w Kudowie Zdroju, a w 1990 roku, na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym we Wrocławiu, zdobyła II nagrodę w kategorii operowej oraz nagrodę specjalną za wykonanie arii polskiej. W 1992 roku została półfinalistką Konkursu Wokalnego Belwedere w Wiedniu. W roku 1994 uzyskała wyróżnienie oraz dwie nagrody specjalne na Konkursie im. Adama Didura w Bytomiu. W czerwcu 2005 roku została finalistką Monte Carlo World Voice Masters Competition. W maju 2001 roku brała czynny udział w Konkursie Mistrzowskim prowadzonym przez maestrę Fiorenze Cossotto, z którą to pracowała nad partią Azuceny z opery „Trubadur” G. Verdiego. Zaowocowało to sukcesem podczas premiery tej opery w 2002 roku na scenie Lucent Danstheater Den Haag w Holandii. Artystka współpracuje z wieloma teatrami w kraju, miedzy innymi z Operą Krakowską, Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą Śląską w Bytomiu, Operą na Zamku w Szczecinie, Teatrem Wielkim w Łodzi i Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Ma na swoim koncie występy w takich ważnych ośrodkach jak: Wiedeń, Salzburg, Bazylea, Berno, Lipsk, Bremen, Monachium, Hanower i Zurich. Od 1991 roku jest również pedagogiem śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Inowrocławiu. W grudniu 2010 roku otrzymała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie – wokalistyka, a we wrześniu 2012 roku tytuł doktora habilitowanego w tejże dziedzinie. Od 2012 roku jest również pedagogiem WSKSIM w Toruniu.

 

Wybrane publikacje: Prośba o skrzydła – Analiza formy w wybranych utworach na mezzosopran i fortepian Marcina Kopczyńskiego (Borne Sulinowo 2012), Wybrane utwory wokalne Marcina Kopczyńskiego. W:  Czasy – muzyka – twórcy (Bydgoszcz 2014). [30.06.2015]