Aleksandra Zeman

Aleksandra Zeman, doktor sztuki muzycznej, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2007 roku. Obecnie adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dyrygowania i Wokalistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2002 roku ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2006 roku ukończyła 5-letnie Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie.

 

Prowadzi żywą działalność naukową i artystyczną związaną z muzyką chóralną. Uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach doskonalących, seminariach dla dyrygentów, m.in.: Vranov nad Topl’ou (Słowacja, 2007), w Międzyzdrojach (2009), Częstochowie (2010, 2011, 2012). Uczestniczyła w konferencjach naukowych m.in.: w AM w Łodzi (2010, 2012), w UŚ na Wydziale Artystycznym w Cieszynie (2006, 2012, 2013).

 

Koncertowała w kraju i poza jego granicami, m.in.: w Czechach, Austrii, Ukrainie, Rosji, Finlandii, we Włoszech, w Bazylice św. Piotra na Watykanie, a także w Bułgarii, Szwajcarii, Hiszpanii z zespołami: Chórem Żeńskim „Melodia” działającym przy PZKO w Nawsiu w Republice Czeskiej (od 2000 r.), Chórem Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie (2003–2006), Polskim Zespołem Śpiewaczym „Hutnik” z Trzyńca w Republice Czeskiej (2003–2006), Chórem Kameralnym Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” (II dyrygent, 2004–2009), Chórem „Gloriam Dei” działającym przy IT im. Św. J. Kantego w Bielsku-Białej (2007–2014).

 

Z wymienionymi zespołami zdobyła szereg nagród i wyróżnień. Ostatnie osiągnięcia: z Chórem „Gloriam Dei” – Złota Gwiazda Betlejemska – I miejsce w swojej kategorii na VIII Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Pastorałka Żywiecka 2014”, z Chórem Żeńskim „Melodia” – Złoty Dyplom w kategorii: muzyka sakralna, Srebrny Dyplom w kategorii: muzyka inspirowana folklorem na IV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Cançó Mediterrània” Lloret De Mar – Barcelona w Hiszpanii 2014, laureat konkursu „Tacy jesteśmy” (2014) organizowanego przez Kongres Polaków w RC – nagroda publiczności, Złoty medal w kategorii chóry żeńskie na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Mundi Cantant w ramach 43 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Czeskiej Republice, SVÁTKY PÍSNÍ FESTIVAL OF SONGS Olomouc (2015). W 2009 roku i 2010 roku – z Chórem Żeńskim ”Melodia” nagrała w Republice Czeskiej album dwupłytowy „Ojcowski dom” z udziałem Trzynieckiej Orkiestry Kameralnej.

 

Wybrane publikacje: pisze i publikuje artykuły podejmujące zagadnienia związane ze sztuką dyrygowania jak i interpretowania dzieł muzycznych zróżnicowanych pod względem faktury i stylu. Jest autorem artykułów opublikowanych m. in.: w Wartościach w muzyce. Tom 1-6 pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski (Katowice 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014), Kontekstach Kształcenia Muzycznego. Tom I, Tom III pod red. Ewy Kumik i Grażyny Poraj (Łódź 2011, 2013). [30.06.2015]