Ewa Bogdanowicz

Ewa Bogdanowicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; nauczyciel rytmiki, muzyk, pedagog, muzykoterapeuta; adiunkt w Instytucie Muzyki w Cieszynie, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ukończyła kierunek wychowania muzycznego w zakresie rytmiki na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Podyplomowe Studia w zakresie muzykoterapii na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Zainteresowania badawcze: edukacja i terapia muzyczno-ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych; badania nad zastosowaniem rytmiki E. Jaques-Dalcroze’a i innych działań związanych z muzyką, ruchem i tańcem w obszarze edukacji i terapii. [09.07.2015]