Łukasz Jach

Łukasz Jach, doktor nauk humanistycznych, psycholog i socjolog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych artykułów i rozdziałów monograficznych z zakresu psychologii jakości życia, psychologii ekonomicznej i psychologii ewolucyjnej. Jego artykuły popularnonaukowe ukazywały się w „Tygodniku Powszechnym" i „Forum Akademickim". W wolnych chwilach grywa w planszówki i "Magic: The Gathering".

Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie, psychologia nauki, psychologia ewolucyjna.

Wybrane publikacje: I Can Wear a Beard, but you Should Shave...  Preferences for Men’s Facial Hair From the Perspective of Both Sexes (wraz z Marcinem Moroniem, „Evolutionary Psychology" 2020), Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności (monografia napisana wraz z Małgorzatą Górnik-Durose, Agnieszką Pasztak-Opiłką i Teresą Sikorą, 2020), Funkcjonalność materializmu – perspektywa kulturowa i ewolucyjna (wraz z Małgorzatą Górnik-Durose, „Przegląd Psychologiczny” 2020), Scjentoteizm pod lupą. Konstrukcja i własności psychometryczne kwestionariusza do badania aspektów światopoglądu scjentystycznego („Przegląd Psychologiczny” 2019). [29.12.2020]