Michał Romańczyk

Michał Romańczyk, doktor nauk biologicznych, kierownik Pracowni Dokumentacji Przyrody w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

 

Zainteresowania badawcze: geobotanika, ekologia roślinności, ochrona przyrody oraz systemy informacji geograficznej.

 

Wybrane publikacje: Wika S., Romańczyk M., Wilczek Z. The possibilities of meta-plantation of Cochlearia polonica in the vicinity of water-heads of Jaworznik river in the Silesian Upland. Threats and protection of vegetation in the Upper Silesia and adjacent areas (southern Macroregion). (Uniwersytet Śląski, Katowice, 2007), s. 7-17; Wilczek Z., Holeksa J., Romańczyk M. 2008. Szata roślinna rezerwatu „Żaki” w Kotlinie Oświęcimskiej – zagrożenia i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 93-99. [15.07.2015]