Wojciech Bąba

Wojciech Bąba, doktor nauk biologicznych, w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

Zainteresowania badawcze: ekologia muraw naskalnych i kserotermicznych, w tym ich struktura, dynamika oraz wpływ zabiegów ochrony aktywnej na możliwości ich zachowania, biologia populacji gatunków ekspansywnych i inwazyjnych; zastosowanie metod statystycznych i numerycznych w ekologii roślin.

 

Wybrane publikacje: Bąba W., Kurowska M., Kompała-Bąba A., Wilczek A., Długosz J., Szarejko I. 2012. Genetic diversity of the expansive grass Brachypodium pinnatum in a changing landscape: effect of habitat age. “Flora" 207(5): 346-353; Bąba W., Kurowska M., Kompała-Bąba A., Wilczek A., Długosz J., Szarejko I. 2012. Genetic diversity of populations of Brachypodium pinnatum (L) P. Beauv.: expansive grass in a fragmented landscape. Polish “Journal of Ecology” 60(1): 31-40; Bąba W. 2005. The small-scale species mobility in calcareous grasslands – example from southern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74(1): 53-64. [01.06.2015]