Jan Zając

Jan Zając, absolwent filologii polskiej i psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Przygotowuje doktorat w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ. Współredagował książkę zbiorową Grafomania (Katowice 2015). Autor artykułów poświęconych teorii literatury i literaturze współczesnej.