Tomasz Nowak

Tomasz Nowak – dr, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki, w Instytucie Języka Polskiego, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiot jego badań stanowi semantyka i gramatyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: eksplikacja znaczeń wybranych jednostek języka i formalny opis polszczyzny. W nie mniejszym stopniu interesuje się również metalingwistyką (w oparciu o zgromadzony materiał językowy testuje różne modele lingwistyczne). Jest autorem kilkudziesięciu prac (artykułów i książek). [07.11.2012]