Violetta Sajkiewicz

Violetta Sajkiewicz – adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się współczesną sztuką polską, zwłaszcza malarstwem, a także zagadnieniami z pogranicza teatru i nowych mediów, teatrem animacji oraz przestrzenią teatralną. Teatrolog i krytyk sztuki. Autorka książki Przestrzeń animowana. Plastyka teatralna Jana Berdyszaka (Katowice 2000) oraz licznych recenzji i artykułów o sztuce. Redaktor naczelna internetowego dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER” (http://artpapier.com). [2010]