Jan Słomka

ks. prof. dr hab. Jan Słomka jest pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat zajmował się Ojcami Kościoła. Owocem tych studiów są m.in. publikacje: Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu (Katowice 2007) i  Historia duchowości. Czas ojców Kościoła (Katowice 2017). Obecnie w swych badaniach skupia się na metodzie teologicznej (Wprowadzenie do teologii, Katowice 2018), teologicznym odczytaniu postmodernizmu, przede wszystkim filozofii Jacques’a Derridy i Emmanuela Levinasa, oraz na teologii papieża Franciszka.

[25.01.2022]