Dagmara Bałabaniak

Dagmara Bałabaniak, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, lektor języka polskiego. e-mail: dagmara.balabaniak@yahoo.pl

 

Zainteresowania badawcze: metodologia, teoria języka, semantyka.

 

Wybrane publikacje: monografia Polskie intensyfikatory leksykalne na tle wyrażeń gradacyjnych (Opole, 2013) oraz kilkunastu artykułów naukowych, m.in. Kategoria intensywności na tle wykładników stopnia („Polonica”, 2007), Semantyczne ograniczenia łączliwości intensyfikatorów leksykalnych („Prace Filologiczne”, 2007), O użyciu wyrażeń przysłówkowych w pozycji intensyfikatora – problemy interpretacji („Linguarum Silva”, 2014). [01.09.2015]