Agnieszka Ziółkowska

Agnieszka Ziółkowska, doktor nauk prawnych w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo administracyjne materialne, działalność samorządu terytorialnego, organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.

 

Wybrane publikacje: autorka (bądź współautorka) ponad 80 prac naukowych (monografii, artykułów i podręczników) z wymienionych dziedzin, w tym monografii: Nowe okoliczności i nowe dowody jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego / Agnieszka Ziółkowska. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2008, Organizacja pracy biurowej w administracji / Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz. - Katowice : Forma Studio s.c., 2014, Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku / pod red. Anny Gronkiewicz i Agnieszki Ziółkowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane / red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2016, Rodzina w prawie administracyjnym / pod red. Agnieszki Ziółkowskiej i Anny Gronkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, Administracyjnoprawny status osób starszych / red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2014, Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej / red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 2013. W zakresie podręczników warto wskazać na: Administracja : prawo administracyjne : część ogólna / pod red. Jolanty Blicharz, Lidii Zacharko; autorzy: Jolanta Blicharz, Dorota Fleszer, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Michał Kania, Radosław Koper, Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan, Andrzej Pakuła, Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Renata Raszewska-Skałecka, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018; Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach, 2017, Angelika Drelichowska, Paweł Razkowski, Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. - Wyd. 1 i 2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa (2017, 2018), red. Agnieszka Ziółkowska i Anna Gronkiewicz. Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia, 2016, Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 248, Organizacja prawna administracji publicznej / pod red. Lidii Zacharko; [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Adam Gołuch, Anna Gronkiewicz, Marcin Janik, Barbara Wartenberg-Kempka, Lidia Zacharko, Agnieszka Ziółkowska, Ewa Żołnierczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013; Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, 2012, Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji : tabele, schematy, orzecznictwo i kazusy, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 343.