Katarzyna Niemczyk

Katarzyna Niemczyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej, w Instytucie Historii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Jagiellonów na przełomie XV i XVI wieku, zwłaszcza relacja z Mołdawią i Wołoszczyzną, a także zaangażowanie szlachty polskiej we wspomniane relacje. W polu jej zainteresowań znajdują się także dzieje Siedmiogrodu w XV i XVI wieku.

 

Wybrane publikacje: K. Niemczyk: Mołdawia w polityce dwóch Jagiellonów: króla polskiego Jana Olbrachta i króla Węgier Władysława (do roku 1501). W: Wielowiekowe bogactwo polsko – rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Red. H. Walczak. Suczawa 2014.

 

K. Niemczyk: Kamieniecki Geschlecht und seine Beziehungen zu Moldau am Ende des 15. Und zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Ein Überblick. Codrul Cosminului, t. 20, z. 2 (2014).

 

K. Niemczyk: Zagrożenie mołdawsko-tatarskie Rusi na przełomie XV/XVI wieku i jej wpływ na politykę wewnętrzną Polski. w: Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Шсторичні науки. Т. 24. На пошану проф. В.А.Смолія. Кам'янець-Подільський, 2014.

 

K. Niemczyk: Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu XV i początku XVI wieku, SH, R. 57, z. 2 (2014).

 

K. Niemczyk: Problema Pocuţiei, teritoriu de litigiu polono-moldav, la sfârşitul sec. al XV-lea şi începutul sec.  al XVI-lea în istoriografia poloneză , “Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei” t. 41 ( 2014).

 

K. : Moldau in polnischen und ungarischen Politik. Das Treffen in Levoca 1494, Codrul Cosminului 2015 (nr 1).

 

K. Niemczyk: Red Ruthenia and the risk of Moldovan and Tatar attacks at the breakthrough of the 15th and 16th century, W: Dialogul civilizatiilor. Interferente istorice se culturale / Dialogue of civilisations. Historical and cultural interferences , red. L. Zabolotnaja, Kiszyniów 2015. [18.12.2015]