Mariusz Jakosz

Mariusz Jakosz, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystent w Zakładzie Glottodydaktyki i Translatoryki w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: pragmatyka językowa, wartościowanie w języku, stereotypy, uprzedzenia, sądy etniczne, interkulturowość w nauczaniu języków obcych, psycholingwistyka. [29.01.2016]