Marta Chmielewska

Marta Chmielewska, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, od 2012 r. zatrudniona w Katedrze Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: morfologia miast, rewitalizacja miast i ewolucja przestrzeni miejskiej, a także geografia historyczna i polityczna. [29.01.2016]