Andrzej Bąk

Andrzej Bąk, doktor habilitowany, zajmuje się praktycznymi aplikacjami obliczeń teoretycznych w chemii organicznej, w szczególności w projektowaniu leków.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie na problemach modelowania wielowymiarowych zależności struktura-aktywność biologiczna przy użyciu samoorganizującej się sieci neuronowej oraz zastosowaniu dynamiki molekularnej do badania grup związków biologicznie czynnych. Jest on współautorem szeregu prac w branżowych czasopismach naukowych. W ramach swoich badań przebywał na kilku stażach naukowych w ośrodkach zagranicznych m.in. w Austrii, Anglii, Czechach, Hiszpanii lub Niemczech. [04.2018]