Henryk Gacki

Henryk Gacki, doktor habilitowany nauk matematycznych, adiunkt w Zakładzie Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach w Instytucie Matematyki UŚ. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji, wielokrotnie zapraszany do wygłoszenia wykładów na prestiżowych uczelniach w Polsce i za granią. Więcej informacji, w tym listy publikacji oraz konferencji: http://www.math.us.edu.pl/gacki/.

 

Zainteresowania badawcze: teoria prawdopodobieństwa, nieliniowa analiza funkcjonalna, teoria półgrup operatorów Markowa z ukierunkowaniem na układy dynamiczne oraz ich zastosowania (w szczególności zakres metod rozpoznawania obrazów w diagnostyce technicznej maszyn wirnikowych oraz modelowanie zderzeń cząstek za pomocą różnych wersji równania Boltzmanna).

 

Wybrane publikacje: rozprawa habilitacyjna Applications of the Kantorovich-Rubinstein maximum principle in the theory of Markov semigroups została opublikowana w "Dissertationes Mathematicae". Autor wielu artykułów naukowych, skryptu w formie e-learningowej z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki dla studentów oraz trzech broszur poświęconych Andrzejowi Lasocie. Opracował z własnych notatek Andrzeja Lasoty Wykłady z układów dynamicznych na miarach. [26.08.2016]