Matylda Sęk-Iwanek

Matylda Sęk-Iwanek, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwa, związana z Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z komunikacją wizualną, badaniami relacji obrazów i słów, w szczególności ikonotekstu i komiksu, oraz komunikacji niewerbalnej. Zajmuje się również kwestiami związanymi z antropologią przestrzeni miejskich, animacją kultury i kulturą popularną. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania wiedzy o komiksie, m.in. współorganizując Śląską Akademię Komiksu. Autorka licznych artykułów naukowych w dziedzinie komiksoznawstwa, nauk o mediach i kulturze. [31.12.2021]