Paweł Sarna

Paweł Sarna, doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk oddziału w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Retorycznego, komitetu naukowego czasopisma „World Journal of Theoretical and Applied Sciences”.

 

Wybrane publikacje: autor dwóch samodzielnych monografii naukowych oraz artykułów naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. W 2015 r. ukazała się monografia (wspólnie z dr. hab. prof. UE Zbigniewem Widerą) Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych. [20.07.2016]