Anna Studenska

Anna Studenska, doktor na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego od 12 lat. Od trzech lat związana jest z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji. Wyniki prowadzonych badań przedstawiała między innymi na międzynarodowych konferencjach w Bari, Dublinie, Londynie, Osace i Stambule.

 

Zainteresowania badawcze: koncentruje się na wykorzystywanych przez uczniów sposobach samodzielnego nabywania wiedzy i umiejętności, cechach wpływających na przebieg i efekty samodzielnego uczenia się oraz możliwościach wspierania autonomii młodych ludzi przez rodziców i nauczycieli.

 

Wybrane publikacje: autorka książek dotyczących strategii uczenia się języka obcego Strategie uczenia się a opanowanie języka niemacierzystego, (Warszawa 2005) oraz metod pomiaru autonomii uczenia się Inwentarz autonomii uczenia się. Podręcznik, (Warszawa 2009). Opublikowała artykuły na temat związku wieku i płci, a także wsparcia uczniowskiej autonomii przez nauczycieli z poziomem samodzielności w uczeniu się (Educational level, gender and foreign language learning self-regulation difficulty. „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 29, 1349-1358, Predyktory wykorzystywania strategii automotywacji w uczeniu się języka obcego. „Ruch Pedagogiczny” nr 4: 129-136). [20.07.2016]