Anna Zaczkowska

Anna Zaczkowska, doktor nauk humanistycznych (religioznawca). Doktorant w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: skupiają się wokół antropologii religii oraz teorii i historii kultury. [20.07.2016]