Grzegorz Dobrowolski

Grzegorz Dobrowolski, dr hab. prof. UŚ w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska WPiA UŚ, sędzia WSA w Gliwicach, kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska.

 

Przebieg kariery naukowej:

1994 – magister historii

1995 – magister prawa

1999 – doktor nauk prawnych

2012 – doktor habilitowany nauk prawnych

 

Zainteresowania badawcze: szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska, w szczególności prawo geologiczne i górnicze oraz system ocen oddziaływania na środowisko.

 

Wybrane publikacje: Redaktor, autor i współautor wielu publikacji (m.in. Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne, Katowice 2018; Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska, Katowice 2016; Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011; Europejskie prawo ochrony środowiska. Podręcznik akademicki, Kroczyce 2006). [18.02.2019]