Józef Ciągwa

Józef Ciągwa,  profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych. Historyk prawa, ustroju, oraz doktryn polityczno-prawnych.

           

Wybrane publikacje zwarte: Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922–1939 (Katowice 1979);  Immunitet parlamentarny posłów Sejmu Śląskiego w latach 1922–1939. Regulacja prawna i praktyka (Katowice 1992);  Autonomia Śląska (1922–1939) (Katowice 1988);  Dejiny a súčasnosť Jurgova (Kraków 1996);  Rada Narodowa Republiki Słowackiej (Warszawa 1998). [09.09.2016]