Tomasz Gęsina

Dr Tomasz Gęsina, asystent w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ, kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ. Zainteresowania naukowe: współczesna literatura polska, literatura dotycząca Górnego Śląska, badania nad przestrzenią w literaturoznawstwie (zwłaszcza geopoetyka), nauczanie cudzoziemców języka i literatury polskiej. [6.05.2022]