Kamil Niesłony

Kamil Niesłony, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Ma ośmioletnie doświadczenie z pracy w mediach, w tym sześcioletnie z pracy dziennikarskiej w Telewizji Polskiej. Oprócz produkcji telewizyjnych, w dorobku ma także kilkanaście filmów dokumentalnych, przy produkcji których pełnił funkcje współscenarzysty, współrealizatora lub operatora.

 

Zainteresowania badawcze: zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów w Polsce, w szczególności stacji telewizyjnych.

 

Wybrane publikacje: współautor monografii pt. Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortza oraz autor kilku artykułów naukowych. [14.10.2016]