Olaf Flak

Olaf Flak, doktor nauk ekonomicznych, inżynier elektronik, zatrudniony na Wydziale Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przez 10 lat Asystent, a następnie Adiunkt w Katedrze Systemów i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2010 roku Adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od roku 2016 Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Organizacji tego Wydziału. Stypendysta DAAD (German Academic Exchange Service) i FoKoS (Das Forschungskolleg “Zukunft menschlich gestalten“ – University of Siegen). Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w technikach menedżerskich i pracy zespołu. Prowadzi badania z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw (od 2012 roku współautor corocznego Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw sensorium24.com) oraz automatyzacji pracy menedżera (autor narzędzi menedżerskich online na platformie badawczej TransistorsHead.com).

 

Wybrane publikacje:

O. Flak: Methodological Foundations of Online Management Tools as Research Tools. [w:] Proceedings of the 16th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM2017, 22-23th June 2017, red. V. Benson, F. Filippaios, Dublin Institute of Technology, Ireland, s. 113-121

O. Flak,  Y. Cong, M. Grzegorzek: Action Sequence Matching of Team Managers.  w: Proceedings of the 5th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods ICPRAM, February 24-26, 2017, Porto, Portugal

J. Alnajjar, O. Flak: A Managerial and Linguistic Perspective on Researching Manager Behaviour Aimed at Replacing Human Managers with Robots. [w:]  International Journal of Systems and Society, Vol. 3, No. 2 (2016), s. 14-29

O. Flak, G. Głód: Verification of the Relationships between the Elements of an Integrated Model of Competitiveness of the Company. w: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 207, 20 October 2015, s. 608–631

O. Flak, G. Głód: Konkurencyjni przetrwają. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, stron 374

[2017]