Maciej Zachariasiewicz

Maciej Zachariasiewicz, doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prawnik współpracujący z kancelarią Popiołek, Adwokaci i Doradcy w Katowicach. Od 2014 r. członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie. Krajowy korespondent UNCITRAL do spraw konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Sekretarz redakcji „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” publikowanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Maciej Zachariasiewicz jest autorem publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i europejskiego, jak również międzynarodowego arbitrażu handlowego, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

W swej praktyce prawniczej dr Zachariasiewicz specjalizuje się w prawie cywilnym, oraz w szczególności w prawie obrotu międzynarodowego i arbitrażu. [21.10.2016]