Ksenia Gałuskina

Ksenia Gałuskina, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: zagadnienia z zakresu leksykografii, językoznawstwa prawniczego, tłumaczenia prawniczego oraz prawnych uwarunkowań wykonywania tłumaczeń, a także zagadnienia dotyczące kształcenia tłumaczy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w procesie tłumaczenia. [19.07.2018]