Rafał Cekiera

Rafał Cekiera, dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii UŚ. Autor m. in. książek: „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych”, „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych i prasie popularnej. Laureat nagrody Marszałka Senatu RP w konkursie na najlepszy materiał prasowy poświęcony emigrantom (2013). Zwycięzca konkursu czasopisma „Przegląd Socjologii Jakościowej” na najlepsze zdjęcie socjologiczne roku (2019). Odbywał semestralne zagraniczne staże naukowe na Szent István Egyetem w Gödöllő (Węgry, 2021) oraz Univerzita Palackého w Ołomuńcu (Czechy, 2018). Organizator cyklicznych seminariów naukowych „Wendelinaria” w Rudzicy na Śląsku Cieszyńskim. [10.06.2022]