Katarzyna Forst

Katarzyna Forst, doktor nauk humanistycznych, pracownik dydaktyczny w Zakładzie Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

 

Zainteresowania badawcze: politycy sektorowi Unii Europejskiej, komunikacja społeczna i media. [15.02.2017]