Iwona Słomak

Iwona Słomak – doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest latynistką, zajmuje się dramatem łacińskim i retoryką. Opublikowała m.in. „Phoenix rhetorum” Jana Kwiatkiewicza. Wprowadzenie – przekład – opracowanie (Warszawa 2016); Retoryka „miłosnej batalii”: „Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych afektów” Hieronima Falęckiego (Warszawa 2017); Denis Petau: Carthaginenses. Kartagińczycy. Wstęp, edycja tekstu, przekład i komentarz (Katowice 2019). Wspólnie z Tomaszem Sapotą w ramach kierowanego przez niego projektu Tragedie Seneki wydała komentowane przekłady Edypa (Katowice 2017) i Trojanek (Katowice 2016). [27.02.2020]